Technické a funkční rozdíly mezi Biodry a jinými technologiemi dostupnými na trhu

Biodry je zcela pasivní systém, bez použití tradičních zdrojů jako např. elektrický proud, který řeší  definitivně a přirozeným způsobem problém vzlínající vlhkosti.

Jedná se o technologii, která působí na elektrické rušení (šum) ve stěnách, rušení, které je generováno pohybem podzemní vody: toto je pravá příčina vzlínající vlhkosti, která určuje schopnost přilákat více molekuly vody ze zdi směrem nahoru, a kterou je přístroj Biodry schopen anulovat již hodinu a půl od instalace. Technologie Biodry působí tudíž na zrušení příčiny problému vzlínající vlhkosti.

Existují jiné technologie na dnešním trhu, které mohou být považovány za podobné, a které také používají pasivní přístroje, které se zavěsí na stěnu v oblasti zasažené vzlínající vlhkostí, ale hlavní rozdíl v porovnání s Biodry je, že tyto přístroje působí  na molekulu vody a ne na elektrické rušení, které je skutečnou příčinou problému.

Co toto znamená? To znamená, že jsou účinné, dokáží převrátit směr vody, ale rušení uvnitř stěny zůstává stejné, jako před instalací přístroje.

Použití této technologie  ponechá stěně schopnost přitahovat molekuly vody a tudíž, i když změní směr polarity směrem k zemi, zůstává riziko, že stěna nevyschne kompletně.

Tolik o zařízení, které se podobají Biodry, a jsou tudíž pasivní.

Co se týče elektrických zařízení, rozdíl je zásadní: elektrické zařízení vysílá vlnu ve stále stejné frekvenci, a tudíž se snaží vysušit zeď tlačením vlhkosti směrem dolů prostřednictvím tohoto impulsu. Ale elektrické rušení, které tvoří vzlínající vlhkost je velmi variabilní, takže každou milisekundu mění svou frekvenci.

Elektrické zařízení vysílá naopak pouze jednu jedinou frekvenci a proto není schopné zrušit elektrické rušení přítomné ve stěně, a tudíž nemůže vyřešit problém vzlínající vlhkosti, protože elektrické rušení, které ji vytváří mění neustále svou frekvenci.

Je nutné dodat, že pokud v materiálech, které tvoří stěnu, je nízká úroveň křemíku, elektrický impulz tohoto zařízení se zastaví již v první vrstvě povrchu, a odrazí se směrem ven kvůli nedostatku křemíku, který se chová jako vodič pro vlhkost uvnitř.

Toto je důvod, proč když vidíme instalaci s elektrickým zařízením, často najdeme výrazný a progresivní nárůst solných výkvětů, způsobených pohybem molekul vody směrem nahoru a dolů, bez řešení problému.