Technická podpora

Diagnostická metoda systému Biodry Technology:

Technologie Biodry je velmi úspěšná díky pečlivé analýze, kterou provádí technický personál během období vysychání, měříc klesající hodnotu vzlínající vlhkosti.

  1. ANALÝZA vnitřního/venkovního klima a relativní vlhkosti vzduchu (získání obecného obrazu o stavu domu a podmínkách bydlení).
  2. KONTROLA pomocí povrchového impulzního vlhkoměru s hloubkou 3-4 cm (umožní změřít úroveň vlhkosti v omítce, její výšku, a problémy, které může zdi způsobit).
  3. ANALÝZA hmotnosti vzorků v souladu s UNI 11085: 2003 z 1. 11. 2003. Odběr vzorků z otvoru o průměru 10 mm do hloubky 10-15 cm stěny v různých výškách a z různých stěn. Používaný nástroj: váha kalibrovaná dle výše uvedené normy s vestavěnou sušárnou (dovolí přesně vyčíslit vlhkost uvnitř zdi, výsledek vyjádřený v  hmotnostním %).      
  4. KONTROLA elektrických nábojů mezi stěnou a omítkou pomocí elektronického přístroje (určuje pohyb a směr molekul vody uvnitř stěny). 
  5. KONTROLA elektrického potenciálu ve zdi pomocí elektronického přístroje (určí funkčnost přístroje Biodry).
  6. KONTROLA rosného bodu (najít, kde je kondenzace vlhkosti v budově pro zjištění příčiny).
  7. Chemická ANALÝZA různých materiálů, které tvoří stěnu (výpočet rozdílů v PH, které způsobují elektrochemické problémy v omítce).
  8. ANALÝZA pomocí chemických činidel odebraných vzorků ze zdi (určí množství a druh solí rozpuštěných ve zdi, které mohou způsobit problémy při rekonstrukci).

2. Impulzní vlhkoměr

3. Ponderální metoda

4. a 5. Elektronický měřič

7. Analýza PH

8. Analýza solí